Deklaracja ochrony danych

Czujemy się zobowiązani do zachowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową i naszych klientów. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas sprawą nadrzędną.

W związku z tym firma Messer Cutting Systems GmbH, reprezentowana przez swoich akcjonariuszy, Otto-Hahn-Straße 2-4, 64823 Groß-Umstadt (numer telefonu 06078 787 0, e-mail: info@messer-cutting.com; zwana dalej „my” lub „ us”) i jej spółki stowarzyszone ściśle przestrzegają przepisów podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DGSVO) federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) oraz ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych i telemedycznych (TTDSG). Poniższy tekst poinformuje Cię o tej polityce prywatności jako osoby odpowiedzialne w rozumieniu § 4, nr. 7 DGSVO, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, tj. jakie dane osobowe zbieramy i jak są przetwarzane.

Co to są dane osobowe?

DGSVO definiuje termin dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Są to na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i data urodzenia.

Rejestracja danych

Zasadniczo nie będzie konieczne podawanie danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej. Jednakże, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz serwer sieciowy automatycznie tworzy i przechowuje tak zwane pliki dziennika. Pliki dziennika rejestrują dane, w tym:

  • Adres IP komputera uzyskującego dostęp (w tym jego położenie geograficzne)
  • Witrynę, którą wcześniej odwiedziłeś (adres URL strony odsyłającej)
  • Data i godzina dostępu do żądania serwera, w tym czas wizyty na naszej stronie internetowej
  • Rodzaje i ustawienia przeglądarek
  • System operacyjny
  • Odwiedzona strona (nazwa pliku i adres URL)
  • Przeniesiony wolumen danych
  • Status dostępu (plik przesłany itp.)

Gromadzimy te dane wyłącznie do celów statystycznych. Żadne informacje – czy to w celach komercyjnych, czy niekomercyjnych – nie zostaną ujawnione stronom trzecim. Co do zasady nie będziemy łączyć tych danych z innymi danymi z innych źródeł. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z tej strony internetowej i dostosowania jej do zainteresowań naszych użytkowników zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DGXVO. Naszym uzasadnionym interesem jest udostępnianie i zarządzanie naszą stroną internetową ze wszystkimi jej funkcjami oraz jej ciągła optymalizacja.

Dane zapisane w plikach dziennika serwera są przechowywane tylko przez ograniczony czas i zostaną automatycznie usunięte po 30 dniach w wyniku regularnych aktualizacji.

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji tych danych, jeśli pojawią się wyraźne dowody na nielegalne użycie. Taka weryfikacja zostanie przeprowadzona wyłącznie w celu identyfikacji i zapobiegania nielegalnemu korzystaniu z naszej strony internetowej i jest zgodna z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. (f) DGSVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej oferty i zapobieganie niewłaściwemu użyciu.

Dalsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je podać, na przykład podczas składania zapytania. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane, które podałeś w zapytaniu, w tym wszelkie dane kontaktowe, które podałeś w zapytaniu, w celu realizacji zadania związanego z przekazaniem danych, na przykład danych potrzebnych do realizacji zamówienia lub pytań uzupełniających. Zbieranie i wykorzystywanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. (b) DGSVO w zakresie, w jakim przekazujesz te dane osobowe w celu zawarcia z nami umowy. Tylko w takim przypadku konieczne jest podanie danych osobowych w rozumieniu art. 13 ust. 2 lit. (e) DGSVO. W przeciwnym razie przechowywanie lub wykorzystywanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. (f) DGSVO, naszym uzasadnionym interesem jest staranne przetworzenie Twojego zapytania.

Jeżeli zlecisz nam wykonanie usługi lub my wymagamy Twoich usług, gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia takiej usługi lub wykonania takiej umowy. Wszelkie przetwarzanie danych w tym kontekście odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. (b) DGSVO. Może to również wiązać się z ujawnieniem Twoich danych osobowych innym firmom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług lub realizacji umów. Innymi firmami mogą tu być na przykład firmy spedycyjne lub inni usługodawcy. Każde przekazanie danych do usługodawców, którym zleciliśmy w tym celu, odbywa się również zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. (b) DGSVO.

We wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej służy realizacji umowy, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (por. art. 13 ust. 2 lit. e RODO). Bez Twoich danych osobowych wykonanie umowy byłoby dla nas niemożliwe.

Obsługa danych w procesie ubiegania się o pracę

Dane osobowe, które przekazujesz nam podczas składania podania o pracę (zwykle list motywacyjny i dokumenty uzupełniające, takie jak zaświadczenia, zwane łącznie „dokumentami aplikacyjnymi”) będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie podczas przetwarzania podania. Przekazywanie tych informacji stronom trzecim poza Messer Cutting Systems GmbH nie odbędzie się bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody. Dostęp do Twoich danych będą miały następujące grupy osób: pracownicy Działu Kadr, odpowiedzialny przełożony oraz rada pracowników. Jeśli zostanie zaplanowana kolejna rozmowa kwalifikacyjna, w której spotkasz się z przyszłymi współpracownikami, otrzymają oni kopię Twojego CV, aby mogli przygotować się do spotkania. Wszystkie osoby zobowiązały się do zachowania poufności danych i będą traktować Twoje zgłoszenie jako całkowicie poufne.

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas procesu składania podania o pracę w Messer Cutting Systems GmbH będzie odbywać się zgodnie z art. 88 DGSVO w związku z art. 26 ust. 1 i 3 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Jeśli po zakończeniu procesu aplikacyjnego będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jeszcze przez rok w ramach naszego systemu śledzenia kandydatów, będzie to odbywać się zgodnie z § 6 ust. 1, str. 1 lit. a) DGSVO na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą w razie potrzeby zbierzemy osobno podczas procesu aplikacyjnego. We wszystkich innych przypadkach Twoje dane (informacje o aplikacji i wyniki rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną usunięte z naszego systemu śledzenia kandydatów na koniec okresu trzech miesięcy od daty zakończenia okresu aplikacji, o ile nie stoją temu na przeszkodzie uzasadnione powody po naszej stronie.

Cookies

Te strony internetowe używają plików cookie. Używamy plików cookie i usług partnerów, takich jak Google Analytics, do analizowania wizyt na naszej stronie internetowej w celu uzyskania informacji w celu ulepszenia treści lub w stosownych przypadkach,do wyświetlania pewnych łatwych w użyciu treści interaktywnych, o ile wyraziłeś na to zgodę za pomocą opcji „Akceptuję”. " przycisk. O ile jest to konieczne do tego celu, nasz partner (Google) otrzyma odpowiednie informacje, takie jak Twój adres IP, i będzie je przetwarzał zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych. Zawsze możesz odwołać swoją zgodę na przyszłość. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych i naszych partnerów można znaleźć w poniższej sekcji naszego oświadczenia o ochronie danych.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies, jeżeli są one bezwzględnie niezbędne do działania tych stron. Potrzebujemy Twojej zgody na wszystkie inne rodzaje plików cookie.

Te strony używają różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

W każdej chwili możesz zaktualizować lub anulować swoją akceptację w deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej.

Podaj identyfikator umowy oraz datę, w której skontaktowałeś się z nami w sprawie akceptacji.

Niniejsze wytyczne dotyczące plików cookie zostały opracowane i zaktualizowane przez CookieFirst.com.

Informacje o Matomo

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej Matomo (dawniej Piwik), która pomaga analizować i sprawdzać sposób korzystania z naszej witryny. Dzięki uzyskanym statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie.

W tym celu usługa rejestruje między innymi, z której strony internetowej strony trzeciej uzyskałeś dostęp do naszej witryny (tzw. Referrer-URL). informacje o czasie dostępu i miejscu, z którego uzyskano dostęp, o Twoich ustawieniach językowych oraz o tym, z której części naszego Serwisu wywołałeś się oraz jak często i jak długo przeglądałeś daną część naszego serwisu. Gromadzimy te informacje głównie za pomocą plików cookie ustawianych przez Matomo. Twój adres IP zostanie również zebrany w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi i przekazania nam, jako operatorowi serwisu, wniosków na temat tego, z jakiego kraju, regionu lub miejsca pochodzi użytkownik.

Ta strona korzysta z Matomo. Dzięki temu adresy IP są zapisywane wyłącznie w formie skróconej i wykluczone jest bezpośrednie powiązanie osobiste. W związku z tym identyfikacja Państwa jako użytkownika nie jest już możliwa. Adres IP przesłany przez Matomo z Twojej przeglądarki nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi ani nie będzie przekazywany osobom trzecim. Z przetwarzanych danych nie będą tworzone indywidualne profile użytkowników.

Więcej szczegółów na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych firmy Matomo pod adresem https://matomo.org/privacy-policy/  oraz w informacjach DSGVO pod adresem https://matomo.org/gdpr-analytics/.

Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies firmy Matomo na Twoim urządzeniu końcowym jest § 25 ust. 1 TTDSG. Podstawą prawną gromadzenia i dalszego przetwarzania informacji zebranych z plików cookies jest zgoda wyrażona przez Consent-Manager (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) DSGVO). W każdej chwili istnieje możliwość wycofania tej zgody bez wpływu na ważność danych przetwarzanych do momentu wycofania zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia w naszym Consent-Manager.

Zakładki społecznościowe

Na naszych stronach korzystamy z tak zwanych zakładek społecznościowych (np. z Facebooka i Twittera). Są to zakładki internetowe, za pomocą których użytkownik takich serwisów może zbierać linki i wiadomości. Zakładki społecznościowe są połączone na naszej stronie internetowej tylko jako linki do odpowiednich usług, więc podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie odbywa się zautomatyzowany transfer danych. Dopiero po kliknięciu na połączoną grafikę zostaniesz przeniesiony na strony danego dostawcy. Dzieje się to więc na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) DSGVO. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat wykorzystania Twoich danych osobowych podczas korzystania z tych stron internetowych z odpowiednich zasad ochrony danych dostawcy.

Śledzenie konwersji z Adform

Na tej stronie zintegrowaliśmy usługę reklamową Adform. Adform to usługa świadczona przez Adform Germany GmbH, Gr. Burstah 50-52, 20457 Hamburg, Niemcy, za odtwarzanie umieszczonych przez nas reklam (np. naszych banerów reklamowych) na stronach internetowych partnerów Adform („sieć reklamowa Adform”). Za Twoją zgodą korzystamy również w ramach tej usługi z tzw. funkcji śledzenia konwersji do analizy kampanii reklamowych.

W celu śledzenia konwersji plik cookie („plik cookie konwersji”) jest przechowywany przez Adform na Twoim urządzeniu końcowym, gdy masz kontakt z reklamą umieszczoną przez nas w sieci reklamowej Adform (np. kliknięcie jednego z naszych banerów reklamowych). Gdy później odwiedzasz naszą stronę internetową, my i Adform dowiadujemy się, że kliknąłeś jedną z naszych reklam i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową za pośrednictwem tej reklamy. Adform gromadzi również Twoje inne kontakty z naszymi materiałami reklamowymi (kontakty wizualne i kliknięcia w banery reklamowe) i łączy je z interakcjami na naszej stronie internetowej, a także Twój adres IP, indywidualny identyfikator reklamy Twojego urządzenia końcowego, identyfikator reklamy na różnych urządzeniach (jeśli są dostępne), informacje techniczne o Twoim urządzeniu końcowym (np. adres IP, informacje o identyfikatorze reklamowym Twojego urządzenia końcowego, informacje o identyfikatorze reklamowym Twojego urządzenia końcowego). Adform może również otrzymywać inne informacje umożliwiające identyfikację osoby (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail), takie jak Twój adres IP, indywidualny identyfikator reklamowy Twojego urządzenia końcowego, identyfikator wyświetlania reklam na różnych urządzeniach (jeśli jest dostępny), informacje techniczne o Twoim urządzenie końcowe (np. adres IP, informacje o ustawieniach przeglądarki, przybliżona lokalizacja) oraz Twoje zachowanie podczas przeglądania innych stron internetowych (np. adres URL odwiedzanych stron, znaczniki czasu, wpisy w wyszukiwarkach). Adform może otrzymywać dalsze dane dotyczące Ciebie w pseudonimizowanej formie od własnych partnerów Adform. Na podstawie powyższych danych Adform przeprowadza analizę Twojego zachowania podczas surfowania. Przetwarzanie danych na serwerach Adform odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Od Adform otrzymujemy tylko zagregowane informacje o kontaktach użytkowników z naszymi reklamami i interakcjach na naszej stronie internetowej. Nie możemy powiązać tych informacji z żadnym indywidualnym użytkownikiem. W żadnym wypadku nie otrzymujemy informacji, za pomocą których możemy Cię osobiście zidentyfikować.

Plik cookie konwersji z Adform jest automatycznie usuwany po 180 dniach. Możesz uniemożliwić ustawienie pliku cookie konwersji w ustawieniach przeglądarki i usunąć już ustawione pliki cookie konwersji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Adform można znaleźć pod adresem site.adform.com/privacy-center/overview/.

Plik cookie konwersji jest używany przez nas do oceny wpływu, sukcesu i skuteczności naszych reklam w celu upublicznienia strony internetowej i naszych ofert oraz optymalizacji naszych reklam. Aktywujemy Adform tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę na używanie plików cookie ustawionych przez Adform (tj. przechowywanie i odczytywanie tych plików cookie na Twoim urządzeniu) i dalsze przetwarzanie Twoich danych przez Adform. Twoja zgoda stanowi zatem podstawę prawną do wykorzystywania plików cookie konwersji (§ 25 Abs. 1 TTDSG) lub przetwarzania danych związanych z plikiem cookie konwersji przez Adform na naszej stronie internetowej (art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a) ) DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać na przyszłość w odniesieniu do używanego komputera, m.in. poprzez wybranie kategorii „Reklama” we ww. ustawieniach plików cookies.

Możesz również zapobiec przyszłemu korzystaniu z Adform na naszej stronie internetowej, klikając przycisk „Zrezygnuj” pod następującym linkiem: site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out. Po kliknięciu przycisku na Twoim urządzeniu końcowym zostanie zapisane ciasteczko. Nie usuwaj tego pliku cookie, o ile chcesz nam zasygnalizować, że nie chcesz przetwarzać danych przez Adform.

Remarketing i śledzenie konwersji z The Trade Desk

Korzystamy również z usługi remarketingu i śledzenia konwersji świadczonej przez The Trade Desk Inc, 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001, USA („The Trade Desk”), jeśli wyrazisz na to zgodę. Za pomocą tej usługi użytkownikom, którzy już raz odwiedzili naszą stronę internetową i w związku z tym są ogólnie zainteresowani naszymi ofertami, wyświetlane są ukierunkowane reklamy dotyczące naszych ofert na stronach partnerskich The Trade Desk. W tym celu podczas odwiedzania naszej strony internetowej w Twojej przeglądarce umieszczany jest plik cookie, który zawiera indywidualnie przypisany identyfikator pliku cookie. Pliki cookie pozwalają również Trade Desk oraz, w stosownych przypadkach, partnerom, z którymi współpracuje Trade Desk, zidentyfikować, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i które produkty kliknął (na przykład na naszej stronie internetowej). Ponadto mogą być rejestrowane dalsze informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne szczegóły dotyczące korzystania z oferty online. Na podstawie tych informacji The Trade Desk tworzy pseudonimowe profile użytkowania, które nie są jednak łączone z dalszymi danymi identyfikującymi Państwa bez Państwa wyraźnej zgody.

Jeśli później odwiedzisz witrynę partnerską The Trade Desk, The Trade Desk oraz, w stosownych przypadkach, partnerzy The Trade Desk, rozpoznają identyfikator pliku cookie Twojej przeglądarki i będą mogli wyświetlać ukierunkowane reklamy w oparciu o profil użytkowania. W ten sposób chcielibyśmy pokazywać Ci reklamy, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom (tzw. „reklama spersonalizowana”). Mogą to być np. reklamy produktów, którymi byłeś wcześniej zainteresowany na naszej stronie internetowej (tzw. „remarketing”). Dzięki tym środkom dążymy do poprawy skuteczności naszych działań reklamowych.

Trade Desk pomaga nam również ocenić i zmierzyć wpływ, sukces i skuteczność naszych reklam. Informacje zebrane za pomocą plików cookie służą do tworzenia analiz statystycznych wcześniej zdefiniowanych działań, które użytkownik wykonał na naszej stronie internetowej. Na przykład Trade Desk rejestruje Twoje kontakty z naszymi materiałami reklamowymi (kontakty wizualne i kliknięcia w banery reklamowe), a także przekierowania na naszą stronę internetową i łączy te informacje z Twoimi interakcjami na naszej stronie internetowej (np. wywołanie lub zamówienie określonego produktu na nasza strona internetowa). W ten sposób możemy później określić m.in. całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę, a następnie kupili produkt (tzw. „śledzenie konwersji”). Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkowników.

Wyświetlanie reklam i powiązane przetwarzanie danych są wykonywane niezależnie przez Trade Desk oraz, w stosownych przypadkach, również przez partnerów Trade Desk. W tym zakresie nie mamy wpływu na wybór i związane z tym przetwarzanie danych. W szczególności nie możemy decydować o dokładnej stronie internetowej lub partnerze Trade Desk, za pośrednictwem którego odtwarzana jest reklama, ani nie określamy, gdzie i któremu indywidualnemu użytkownikowi reklama jest wyświetlana. Pliki cookie ustawione przez The Trade Desk są przechowywane w Twojej przeglądarce przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wyraźnie zaznaczamy, że serwery używane przez The Trade Desk znajdują się między innymi w USA. Przesyłanie danych w USA może wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, np. może utrudnić egzekwowanie swoich praw do tych danych. Pamiętaj, że wyrażasz zgodę na przekazanie danych do USA, gdy wyrażasz zgodę na korzystanie z The Trade Desk. Przekazywanie danych do USA opiera się zatem na art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Ponadto Trade Desk zapewnił również odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 ust. 2 DSGVO w sprawie przekazywania danych do USA.

Więcej informacji na temat ochrony Twoich danych osobowych przez The Trade Desk można znaleźć na stronie www.thetradedesk.com/us/privacy.

Aktywujemy usługi The Trade Desk tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na używanie plików cookie ustawionych przez The Trade Desk (tj. przechowywanie i odczytywanie plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym) i związane z tym późniejsze przetwarzanie Twoich danych przez The Trade Desk. Zgoda ta stanowi zatem podstawę prawną do wykorzystywania plików cookie (§ 25 Abs. 1 TTDSG) lub przetwarzania Twoich danych przez The Trade Desk (Art. 6 Ab. 1 lit. a) DSGVO) na naszej stronie internetowej. Zgodę tę możesz wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość w odniesieniu do urządzenia, z którego korzystasz, na przykład usuwając wszystkie pliki cookies naszej witryny w ustawieniach swojej przeglądarki lub odznaczając powyższe ustawienia plików cookies w kategorii „Reklama”. Możesz zapobiec przyszłemu korzystaniu z The Trade Desk na naszej stronie internetowej, wybierając odpowiednią opcję (wymienieni dostawcy: „The Trade Desk”) pod następującym linkiem: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Korzystanie z wtyczek LinkedIn

Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki usługi LinkedIn firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („LinkedIn”). Wtyczki LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku „Udostępnij” („Poleć”) na tej stronie internetowej. Kiedy otwierasz tę stronę internetową, w tym powiązaną wtyczkę z LinkedIn, LinkedIn otrzymuje, według naszej wiedzy, adres IP urządzenia końcowego, z którego korzystasz, oraz informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednie części naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na LinkedIn lub nie jesteś aktualnie zalogowany na LinkedIn. Informacje te są przesyłane przez Twoją przeglądarkę bezpośrednio do serwera LinkedIn i tam przechowywane.

Jeśli dalej wchodzisz w interakcje z odpowiednimi wtyczkami, ta interakcja jest również przesyłana bezpośrednio do serwera LinkedIn i tam zapisywana. Na podstawie przesłanych danych można tworzyć profile użytkowników. Jeśli jesteś zalogowany na LinkedIn, LinkedIn może bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Twoja interakcja z wtyczką LinkedIn może również zostać opublikowana na Twoim profilu LinkedIn (np. po kliknięciu przycisku „Udostępnij”) i tam pokazana Twoim kontaktom.

Wtyczki LinkedIn wykorzystują pliki cookie. Zgodnie z naszą wiedzą korzystanie z tych plików cookie jest konieczne do identyfikacji użytkownika, a tym samym do udostępnienia żądanej funkcji wtyczki (np. po kliknięciu przycisku „Udostępnij” w celu przypisania odwiedzającego witrynę internetową do jego profilu użytkownika LinkedIn ). Pliki cookie są przechowywane w Twojej przeglądarce przez maksymalnie dwa lata.

Pragniemy zaznaczyć, że nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych przez wtyczki LinkedIn. Nie znamy też pełnego zakresu przetwarzania danych (np. w zakresie zbieranych danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania itp.). Informujemy w tym momencie zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, a także związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy- polityka.

Zwracamy uwagę, że LinkedIn może przetwarzać dane również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w USA. Może to wiązać się z dodatkowymi zagrożeniami, na przykład utrudnieniem może być egzekwowanie praw osoby, której dane dotyczą, do tych danych. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533.

Dalsze ustawienia i sprzeciwy wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych są możliwe w ustawieniach Twojego konta LinkedIn. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj: www.linkedin.com/help/linkedin/answer/93516/widerspruch-gegen-die-datenverarbeitung-einschrankung-der-datenverarbeitung. Ponadto możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów reklamowych na amerykańskiej stronie www.aboutads.info/choices/ lub na stronie UE www.youronlinechoices.com. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. dotyczą wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

Nasze przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 s. 1 świeci f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem w korzystaniu z wtyczek jest ulepszanie i optymalizacja projektu naszej strony internetowej w oparciu o życzenia i preferencje odwiedzających naszą stronę internetową.

Korzystanie z Map Google

Ta strona korzysta również z produktu Google Maps, usługi map dostarczanej przez Google w celu wyświetlania interaktywnej mapy. Korzystając z map Google, informacje wygenerowane w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) mogą być przesyłane na serwer Google w USA, gdzie będą przechowywane. Google może przekazywać takie informacje stronom trzecim, jeżeli jest to przewidziane przez prawo lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają dane zgodnie z instrukcjami Google. Tylko poprzez aktywne klikanie interaktywnej mapy Twój Internet nawiązuje połączenie z serwerami Google. Szczegółowe informacje o tym, jak Google przetwarza te dane, można znaleźć tutaj: www.google.com/policies/privacy/

Możesz dezaktywować usługę Google Maps, zapobiegając przesyłaniu danych do Google, dezaktywując JavaScript w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z widoku mapy nie będzie możliwe.

Zebrane dane będą przechowywane na serwerach Google, również w USA. Wyraziliśmy zgodę na standardowe klauzule danych firmy Google, których celem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich. Szczegóły na ten temat można znaleźć powyżej w związku z Google Analytics. Korzystamy z Google Maps, aby zwiększyć wygodę użytkownika naszej strony internetowej. W związku z tym korzystanie z Google Maps opiera się na § 6 ust. 1, strona 1, świeci f) DGSVO. W naszym uzasadnionym interesie leży poprawa wydajności naszej strony internetowej i zapewnienie jak największej wygody dla użytkownika.

Korzystanie z YouTube

Za Twoją zgodą nasza strona internetowa zawiera również treści (takie jak filmy), które są obsługiwane przez usługę YouTube firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). W ten sposób możemy wyświetlać Ci filmy, które są przechowywane na YouTube, bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwiać Ci wygodne odtwarzanie tych filmów.

YouTube ocenia również połączenia wideo w sposób statystyczny i udostępnia nam raporty z tej oceny, w których zawarte są jednak tylko ogólne informacje o wywołaniach, takie jak łączna liczba wywołań. W ten sposób nie otrzymujemy żadnych bliższych informacji o osobie, której dotyczy. [W filmach umieszczamy informację, że żadne pliki cookie do analizy zachowań użytkowników serwisu YouTube nie są instalowane w przypadku wywołania filmów na naszej stronie internetowej (tzw. „rozszerzony tryb ochrony danych”). Zakładamy więc, że w ramach oceny wywołań wideo z YouTube nie ma miejsca dokładniejsza ocena osoby zaangażowanej i że nie można ich przypisać do poszczególnych osób. Zgodnie z oświadczeniami Google wywołanie filmów nie będzie wykorzystywane do dalszej personalizacji treści YouTube.]

Powyższe dane mogą być również przesyłane przez Google na serwer w USA. Mogą z tego wynikać dodatkowe zagrożenia, na przykład egzekwowanie Twoich praw do tych danych może stać się trudniejsze lub niektóre agencje amerykańskie mogą uzyskać dostęp do tych danych. Firma Google uzgodniła z Komisją UE standardowe klauzule ochrony danych dotyczące przesyłania danych w USA w ramach koncernu Google. Te standardowe klauzule dotyczące ochrony danych powinny zapewniać utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich (USA).

YouTube aktywujemy tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na korzystanie z plików cookie ustawionych przez YouTube (tj. w zakresie przechowywania i odczytu tych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym) oraz przetwarzanie Twoich danych przez YouTube i Google. Ta zgoda stanowi podstawę prawną do korzystania z plików cookie (§ 25 ust. 1 TTDSG) lub do przetwarzania Twoich danych przez YouTube i Google (art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO) na naszej stronie internetowej. Możesz odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, odznaczając aktualne ustawienie plików cookie w kategorii „Statystyki”.

Korzystanie z Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google „Google Tag Manager”. Menedżer tagów Google umożliwia nam zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą jednego interfejsu. Menedżer tagów Google, który implementuje tagi, jest domeną bez plików cookie i sam w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager zapewnia uruchamianie innych tagów, które z kolei gromadzą dane pod pewnymi warunkami. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja miała miejsce na poziomie domeny lub plików cookie, nadal obowiązuje dla wszystkich tagów śledzących, które zostały zaimplementowane za pomocą Menedżera tagów Google.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

Oświadczenie o ochronie danych: policy.google.com/privacy

Często zadawane pytania Menedżer tagów Google: www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Warunki użytkowania Google Tag Manager: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie art. 22 ust. 1 i 4 DGSVO odbywa się po naszej stronie.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że będzie to wymagane w celu świadczenia usługi lub wykonania umowy. W związku z tym przekazywanie Państwa danych osobowych stronom trzecim będzie odbywać się wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1, strona 1, lit. a) DGSVO lub w celu wykonania umowy zgodnie z § 6 ust. 1, strona 1 świeci. b) DGSVO. Przekazywanie instytucjom rządowym i organom uprawnionym do otrzymywania takich informacji będzie miało miejsce wyłącznie w granicach obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa lub gdy musimy ujawnić takie informacje na mocy nakazu sądowego. W takim przypadku przekazanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas na podstawie art. 6 ust. 1, strona 1 świeci. c) DGSVO.

W zakresie, w jakim usługodawcy zewnętrzni mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniliśmy poprzez podjęcie wszelkich środków prawnych, technicznych i organizacyjnych oraz regularne kontrole, że będą oni przestrzegać przepisów o ochronie danych.

Ogólny okres przechowywania i usuwania

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji zamierzonego celu (np. wykonanie umowy, udzielenie odpowiedzi na Twoje żądanie) lub uzasadnionych przyczyn w rozumieniu art. 17 ust. 3 DGSVO, takie jak ustawowe okresy przechowywania. Tak długo, jak ustawowe okresy przechowywania, na przykład wynikające z prawa handlowego i podatkowego, będą kolidować z usunięciem Twoich danych osobowych, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych; po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawa.

Dane kandydata zostaną usunięte najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia procesu aplikacyjnego, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie przez okres dłuższy niż ten okres lub jeśli istnieją uzasadnione powody sprzeciwu wobec usunięcia po Państwa stronie, takie jak obrona roszczenia prawne.

Jak chronimy dane osobowe

Podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, nadużyciu lub nieupoważnionej modyfikacji Twoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe, które nam udostępnisz, będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą sieciową). Wszystkie transakcje elektroniczne przeprowadzane z nami lub otrzymywane od nas będą szyfrowane. Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet nie jest sama w sobie w 100% bezpieczna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie uzyskać potwierdzenie lub informację o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (art. 15 DGSVO). Masz również prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 DGSVO) oraz usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie ma uzasadnionych powodów sprzeciwiających się takiemu usunięciu (art. 17 ust. 3 DGSVO) lub ograniczeniu danych przetwarzanie (sekcja 18 DGSVO). O ile podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, strona 1, lit. f) DGSVO (dochodzenie prawnie uzasadnionego interesu), zgodnie z art. 21 DGSVO masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim jest to uzasadnione przyczynami wynikającymi z Twojej szczególnej sytuacji lub gdy taki sprzeciw jest skierowane przeciwko przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo do sprzeciwu bez podania przyczyny, wynikającego z Twojej szczególnej sytuacji, które będziemy realizować (art. 21 ust. 2 DGSVO). Jeżeli wniesiesz sprzeciw z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że będziemy w stanie zweryfikować prawnie uzasadnione, ważne podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub przetwarzanie jest na korzyść dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. (21 ust. 1 DGSVO)

Możesz również w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych ze skutkami na przyszłość.

Jeśli podajesz dane dotyczące Ciebie i jeśli przetwarzamy te dane za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy, możesz zażądać otrzymania od nas tych danych w ustrukturyzowanym, konwencjonalnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub abyśmy przesłali te dane innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne (tzw. prawo do przenoszenia danych).

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ustawowe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym adresem kontaktowym wskazanym powyżej lub wysłanie wiadomości e-mail do nas lub do naszego lokalnego inspektora ochrony danych.

Nasz inspektor ochrony danych

Powołaliśmy w naszej firmie wewnętrznych koordynatorów ds. ochrony danych oraz zatrudniliśmy zewnętrznego inspektora ochrony danych. Podejmą działania organizacyjne i techniczne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych firmy Messer Cutting Systems GmbH pod adresem datenschutz@messer-cutting.com.

Jeżeli chcą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wszelkie pisma prosimy kierować na podany powyżej adres korespondencyjny.

Linki do stron internetowych innych dostawców

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych dostawców, których nie obejmuje niniejsza polityka prywatności. Nie obejmuje to treści stron trzecich i stron internetowych, do których prowadzą łącza z naszej strony internetowej. Dotyczy to na przykład sieci społecznościowych, takich jak LinkedIn, Xing i inne. W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane przez odpowiedniego operatora sieci społecznościowej, a my nie mamy nad nimi żadnej kontroli. To samo dotyczy danych osobowych, które przekazujesz nam za pośrednictwem takiej platformy, na przykład kontaktując się z nami za pośrednictwem naszego profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej. Informacje na temat postępowania i ochrony danych osobowych w takich sieciach można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności odpowiedniego dostawcy platformy. Jeśli jednak przechowujemy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś lub które uzyskaliśmy za pośrednictwem takiej sieci społecznościowej, na naszych własnych serwerach i wykorzystujemy je do przetwarzania Twojego żądania lub w inny sposób, powyższe uwagi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności mają oczywiście zastosowanie.

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz do opublikowania jej zaktualizowanej wersji na naszej stronie internetowej w zakresie, w jakim jest to właściwe ze względu na rozwój nowych technologii, zmiany legislacyjne lub zmiany w naszej działalności biznesowej. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej witryny, aby upewnić się, że zapoznałeś się z naszą najnowszą polityką prywatności.

NOTA PRAWNA

Zawartość tej Witryny
Zawartość tej strony internetowej została stworzona z najwyższą możliwą starannością. My, Messer Cutting Systems GmbH, nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność ani aktualność prezentowanych treści.

Dostępność Witryny
Messer Cutting Systems GmbH dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości bez zakłóceń oferować usługi na żądanie. Ale nawet przy największej staranności nie można wykluczyć przestojów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia naszej oferty w dowolnym momencie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za przerwy lub inne usterki spowodowane przez pliki, które nie są wolne od błędów lub formaty o nieprawidłowej strukturze.

Prawa autorskie
Cała zawartość i struktury tej Witryny są chronione prawami autorskimi i prawami wykonawczymi. Publikacja w sieci World Wide Web lub w innych serwisach internetowych nie stanowi wyrażenia zgody na dalsze wykorzystanie przez osoby trzecie. Każde użycie niezgodne z niemieckim prawem autorskim wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Messer Cutting Systems GmbH.

Wyraźnie zezwalamy i akceptujemy cytowanie naszych dokumentów i umieszczanie linków do naszej strony internetowej, o ile wyraźnie zaznaczymy, że odnosi się to do treści strony internetowej Messer Cutting Systems GmbH i treści te nie są powiązane z treścią osobom trzecim, które stoją w konflikcie z interesami firmy Messer Cutting Systems GmbH.

Uwaga dotycząca problemów związanych z Linkami zewnętrznymi
Messer Cutting Systems GmbH jako podmiot przesyłający treści zgodnie z § 7 Abs.1 niemieckiego „Telemediengesetz” jest odpowiedzialny za „własne treści”, które przedstawia do użytku, zgodnie z ogólnymi prawami oraz za rozróżnienie między własnymi treściami a krzyżowymi odnośniki („Linki”) oraz treści udostępniane i oferowane przez inne osoby. Poprzez te linki Messer Cutting Systems GmbH umożliwia dostęp do „treści osób trzecich”, które są identyfikowane w następujący sposób:Przez „połączenia” rozumiemy „żywe” (dynamiczne) połączenia. Firma Messer Cutting Systems GmbH rzeczywiście sprawdziła treści osób trzecich w momencie utworzenia łącza, aby upewnić się, że nie wynika z tego żadna ewentualna odpowiedzialność cywilna lub karna. Nie możemy jednak na bieżąco monitorować treści, o których mowa w jej ofercie pod kątem zmian, które mogłyby spowodować powstanie nowej odpowiedzialności. Jeśli dowiemy się lub zostaniemy poinformowani przez inne osoby, że konkretna oferta udostępniona w linku stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej lub karnej, wówczas odwołanie do tej oferty zostanie anulowane.